Forstå din skat

Få overblik over indholdet i iForløbet.

Tryk på ‘Brug dette iForløb’, hvis du vil bruge det i din klasse. Derefter skal du navngive og oprette forløbet. Når det er gjort, kan du finde det i fanebladet ‘Kopierede iForløb’ på MinKonto, og nu kan du tilpasse forløbet efter behov og dele det med dine elever og kolleger.

Om dette iForløb

Denne opgave skal eleverne løse som en gruppeopgave med 3-4 deltagere i hver gruppe.

Opgaven kan løses individuelt også.

Forløbet afsluttes med en fremlæggelse (gruppevis) på 20 min. inkl. feedback og feedforward.