Radikalisering

Få overblik over indholdet i iForløbet.

Tryk på ‘Brug dette iForløb’, hvis du vil bruge det i din klasse. Derefter skal du navngive og oprette forløbet. Når det er gjort, kan du finde det i fanebladet ‘Kopierede iForløb’ på MinKonto, og nu kan du tilpasse forløbet efter behov og dele det med dine elever og kolleger.

Om dette iForløb

Præsentation af forløbet:

I dette forløb skal vi arbejde med religiøs radikalisering inden for islam og kristendom.

Forløbet vil kredse om følgende spørgsmål:

  • Hvordan defineres radikalisering?
  • Hvordan opstår radikalisering?
  • Hvem radikaliseres?
  • Hvad bør samfundet og myndighederne gøre for at hindre radikalisering?

Radikalisering er et komplekst emne, og vi kan ikke forstå de bagvedliggende årsager til radikalisering ved at beskæftige os med religionerne alene. Vi er nødt til at trække på viden og metoder inden for felter som sociologi, historie, antropologi og psykologi. Det er derfor oplagt at arbejde med radikalisering i samarbejde med andre fag og i større tværfaglige projekter som KS, SRO og SRP.

Målgruppe:

  • Religion C og B
  • Tværfagligt samarbejde og SRO-forløb med f.eks. psykologi, samfundsfag og engelsk.

Tid:

5 moduler.

Elevforudsætninger:

Forløbet kræver ingen særlige forudsætninger.

Faglige mål:

Udover at opfylde mange af målene for undervisningen i kristendom opfylder forløbet også følgende punkter fra læreplanen 2017:

"disponere en mundtlig fremstilling af et religionsfagligt stof og anvende elementær religionsfaglig terminologi"

"karakterisere og analysere forskelligartede materialer med anvendelse af religionsfaglige begreber"

"karakterisere og analysere væsentlige problemstillinger vedrørende forholdet mellem religion og nutidige samfund i en global kontekst, samt anvende religionsfaglige tilgange til bedre at forstå og håndtere aktuelle problemstillinger og konflikter"

"islam set i globalt perspektiv med vægt på dens europæiske og danske fremtrædelsesformer. I arbejdet indgår tekster fra Koranen og hadithsamlinger samt nutidige tekster"

"religionsfaglig terminologi og metode"

Læringsressourcer:

Materialet er hentet fra iBøger i Systimes iBogsbibliotek:

Radikalisering og terrorisme

Islam i medierne

USA - Historie, Samfund, Religion

Begrebsnøglen til religion - teori og metode

samt hjemmesider.