100 kr. virksomhed

Om dette iForløb

Kernestof

  • Forretningsmodeller og værdiskabelse: Forretningsmodeltyper
  • Foretagsomhed: Entreprenørielle handlinger
  • Kreativitet og idégenerering: Innovationsprocesser
  • Kreativitet og idégenerering: Metoder til divergent og konvergent tænkning
  • Samarbejde og organisering: Kommunikation
  • Samarbejde og organisering: Netværk og interessenter

Faglige mål

  • Eleven skal kunne identificere, formulere og vurdere muligheder for værdiskabende handling gennem innovative processer
  • Eleven skal kunne anvende innovationsbegreber og innovationsmodeller
  • Eleven skal kunne gennemføre innovationsprocessen og ræsonnere over elementerne fra idé til værdiskabende handling
  • Eleven skal kunne kommunikere og skabe samarbejde i innovationsprocessen

Centrale teorier og modeller

  • Innovative kompetencer
  • Adizes teamroller
  • Netværk
  • Effectuation
  • Job, pain og value proposition
  • Ideudviklingsmetoder
  • Idevurderingsmetoder
  • Regnskab
  • Økonomisk bæredygtighed

Omfang

  • 10 – 12 moduler. Projektet bør strække sig over 1-2 måneder, hvor eleverne selv har tid til at arbejde med projektet i fritiden

Grad af elevautonomi

  • Høj