USF – Detail – Grundforløbsprojekt

Om dette iForløb

Grundforløbsprojektet tager udgangspunkt i:

Skabelon for fælles standard for indhold og niveau i grundforløbsprøven, Detail

Projektbeskrivelsen og væsentlige/uvæsentlige mangler er tilpasset Systimes USF iForløb.

Underviseren udfylder elementet Eksaminationsgrundlag og erstatter i det efterfølgende element Synopsis [x] med skolens krav til dokumentationen.