Det globale arbejdsmarked og digital offshoring

Om dette iForløb

Forløbstype:
Kort PBL-forløb med nyhedsindslag som produkt

Arbejdsform:
Lærerfaciliteret gruppearbejde

Progression:

  • Forholdsvis lav stilladsering.
  • Problemstillingen er givet. Eleverne skaber selv problemformulering og vælger undersøgelsesmetoder.
  • Forholdsvist begrænset emneområde.
  • Egner sig ikke som førstegangsøvelse.

Varighed:
6-7 moduler + fordybelsestid til at filme

Formål med forløbet:
Eleverne skal forstå og formidle viden om:

  • Prisdannelse
  • Løndannelse
  • Udbud af arbejdskraft
  • Velfærdsmodeller
  • Globalisering af arbejdsmarkedet
  • Det danske arbejdsmarkeds indretning