Den videnskabelige basismodel

Her får du en kort introduktion til den videnskabelige basismodel.

Ved at bruge den videnskabelige basismodel kan du gå systematisk til værks i dit projektarbejde. Modellen kan bl.a. hjælpe dig til at overveje og beslutte, hvilke metoder du anvender til at besvare de spørgsmål, som indgår i projektet.

Fordele ved den videnskabelige basismodel

✓ Gør sammenhængen mellem spørgsmål og metoder tydelig.

✓ Vælg den eller de metoder, som er bedst egnet til dit projekt.

✓ Bliv i stand til at begrunde dit metodevalg.

Basal videnskabsteori – metoder (SRP)

Her kan du se, hvordan du kan anvende basal videnskabsteori til at vurdere metoder i dit projekt.

Fordele ved basal videnskabsteori

✓ Vurdér muligheder og begrænsninger ved metoder.

✓ Begrund, hvorfor metoden er velvalgt.

Vidensmønstre – basal videnskabsteori i stx

I Vidensmønstre kan du evt. læse mere om bl.a. den videnskabelige basismodel samt metodisk og videnskabsteoretisk refleksion.