Online til afsluttende prøver eller eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser

Hos Systime ser vi netmediet som en fordel, og vores iBøger® skal leve op til at være verdens bedste undervisningsmateriale - derfor skal det fungere uden problemer i undervisningen, i hjemmearbejdet og ikke mindst til eksamen, hvor de fleste af landets skoler er på samtidigt.

Netadgang til eksamen

Pr. 5. marts 2013 skal skoler ikke længere søge om dispensation hos Ministeriet for Børn og Undervisning til brug af iBøger® under eksamen.

Ministeriets breve til institutionsledere og eksamensplanlæggere:

05.03.2013: Netadgang ved prøverne

11.04.2014: Vedrørende fortolkningen af § 15, stk. 2, i den almene eksamens-bekendtgørelse

Det siger eksamensbekendtgørelsen

Ifølge eksamensbekendtgørelsen (§6) er det under prøven tilladt for eksaminanden at anvende hjælpemidler, herunder digitale, medmindre der for den enkelte prøve er fastsat begrænsninger.
Stk. 4. Eksaminanden kan under en prøve, hvor adgang til internettet ikke er tilladt efter stk. 3, anvende internettet, for så vidt angår digital adgang til undervisningsmateriale, der på institutionens foranledning er blevet anvendt i undervisningen, og som fremgår af undervisningsbeskrivelsen, såfremt det ikke kan medbringes og opbevares lokalt.

Læs mere om Regler om prøver og eksamen på Undervisningsministeriets hjemmeside.

LÆS OGSÅ: Sådan henter du en eBog til eksamen

SE OGSÅ: Ministeriets portal til digital prøveafvikling Netprøver.