Grundskolerne

Hos Systime ser vi netmediet som en fordel og vores iBøger® skal leve op til at være verdens bedste undervisningsmateriale - derfor skal det fungere uden problemer i undervisningen, i hjemmearbejdet og ikke mindst til eksamen, hvor de fleste af landets skoler er på samtidigt.

Det siger eksamensbekendtgørelsen

Ifølge bekendtgørelsen om folkeskolens afsluttende prøver § 10. skal skolens leder sikre, at prøverne gennemføres under forhold, der er egnede til at udelukke, at eleven kommunikerer utilsigtet.
Stk. 2. Skolens leder skal sikre, at eleven har hensigtsmæssige arbejdsforhold under prøven.
§ 11. Hjælpemidler kan anvendes under en prøve i det omfang, det fremgår af bilag 1 og 2, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Skolens leder kan beslutte at begrænse adgangen til at anvende elektroniske hjælpemidler, herunder medbragte elektroniske hjælpemidler, hvis det er nødvendigt af kapacitetsmæssige grunde.