Test elevernes faglige niveau på avu, hf, hhx, htx og stx

Screening er et værktøj, som lærere og vejledere kan bruge til at afdække elevers og kursisters færdigheder og faglige niveau - særligt ved indgangen til uddannelsen.

Elevers og kursisters styrker og svagheder testes online, og læreren kan se resultaterne med det samme.
Materialet er udviklet af læse- og matematikvejledere samt lærere på avu, hf og i gymnasiet.

screening.systime.dk

Med Systimes Screening flytter du fokus fra rettearbejde til målrettet indsats.

Se mere på screening.systime.dk