Introduktion:

Dette supplerende materiale indeholder videoer om moderne buddhistisk religiøs praksis i Kina. Videoerne viser morgen-recitationer i klostre, meditation i en munks egen celle og besøg på Wutai-shan, et af Kinas hellige bjerge indenfor buddhismen.

Videoer

Guangji: Offer til de sultne ånder

Wutai-shan: Pilgrimsfærd til det hellige bjergområde

Shenzhi: Recitations-meditation

Lingyin: Morgen-recitationer

Gaomin: Et historisk kloster genopbygget

Liste over websites - fortrinsvist på engelsk:

Portaler

http://depts.washington.edu/chinaciv/index.htm
“A Visual Sourcebook of Chinese Civilization” – en portal med fornemt billedmateriale af fx hule-malerier (Dunhuang), Buddha-statuer (Yungang-grotterne), Fayuan-klostret (Beijing), med led-sagende spørgsmål og lærebogsagtige introduktioner.

www.chinasite.com/Culture/Mysticism.html
Indeholder links til en række religioner og lignende: buddhismen, daoismen, kongfuzianismen, osv.  Og til debatten omkring Falun Gong med synspunkter både for og imod den nye religion. Udeluk-kende engelsksproget. 

www.chinapage.com
Engelsksproget portal med adgang til et væld af elektroniske tekster (oversættelser af kinesiske klassikere) og billeder. Som at gå ind i et kinesisk emporium (supermarked).

http://www.sino.uni-heidelberg.de/igcs/
Tilsvarende portal fra Heidelberg Universitet, hvis engelsksprogede ”Internet Guide for Chinese Studies” mest henvender sig til universitetsstuderende.

http://www.fordham.edu/halsall/eastasia/eastasiasbook.html#Religious%20Traditions
Bag adressen gemmer sig ”Internet East Asian History Sourcebook”, hvor man finde en række in-troduktioner til religioner og religionsgrundlæggere, samt en række tekster udvalgt til undervis-ningsbrug ved amerikanske universiteter.

www.buddhanet.net
Som adressen afslører er portalen udelukkende om buddhismen, men i alle afskygninger. Herunder muligheder for at gå ind på mahayana-buddhismen, finde e-books og virtuelt materiale, fx en rund-visning i et kinesisk buddhistisk tempel og et billede af det buddhistiske panteon.

Links

http://english.people.com.cn/
Engelsk udgave af Kinas officielle avis, ”Folkets Dagblad”, hvor der findes søgemuligheder til reli-gion og religionsfrihed, set fra den kinesiske stats side.

www.lingyinsi.org
Det berømte Lingyin-kloster i Hangzhou, hvis website blandt andet præsenterer stedets historie, uddannelsesmulighederne i klostret og den nuværende abbeds aktiviteter.

www.yufotemple.org/
Hjemmeside for Jade Buddha-templet i Shanghai, med hvad dertil hører af virtuel rundvisning i det berømte tempel.

www.hsuyun.org/
Hjemmeside for en række templer opkaldt efter Xuyun, den store chan-mester fra 1900-tallet, her-under også en række links til tekster og billeder.

www.putuoshan.net/english.html
Hjemmeside for den hellige ø og bjerg, Putuo-shan, et yndet turist-mål. Her med indkøbsmulighe-der og booking-faciliteter!

www.cesnur.org/
Italiensk studiecenter for nye religioner på engelsk. Herunder adressen

www.cesnur.org/2005/falun_gong.htm, som har opdateringer om Falun Gong og striden med den kinesiske stat.

www.budaedu.org.tw
“Buddha Educational Foundation” i Taipei, Taiwan, hvis website blandt andet indeholder foredrag på engelsk om udvalgte emner i buddhismen. 

http://www.pitaka.ch/shindocu.htm
En række sutraer og kommentarer til Rene Land-buddhismen, både kinesiske og japanske patriar-ker.

http://www.fodian.net/English/
Sutraer, kommentarer og hele elektroniske bøger fra denne kinesiske hjemmeside.

www.sacred-texts.com/bud/
Underafdeling af ”Internet Sacred Text Archives” med værker og artikler om alle former for buddhisme, herunder ”Northern Buddhism” som svarer til mahayana-buddhismen.

Bemærk venligst: Forlaget kan uden yderligere varsel lukke for denne side og dens undersider.