I tilknytning til De kristnes Religion har vi valgt at placere en del nyttigt og interessant materiale på hjemmesiden.

Materialet består af hjælp til arbejdet med lærebogsstoffet, altså forslag til spørgsmål, og sammenfatninger, der faktisk er velfungerende som overheads! Desuden hjælp til arbejdet med teksterne med en lidt vel ambitiøs læsemodel, samt inspiration til nye temaer, og hvor man kan finde tekster til dem, fx darwinisme og creationisme, Grosbøll-sagen, religionskritik og ateisme, trosbekendelser, lidelsens problem, kristendom og islam, Bjergprædikenen og næstekærlighed.

Endelig er der bragt en del supplerende lærebogsstof, som enten var for omfattende til at kunne medtages (Bibeloplysninger, helgentro, kristne splittelser, Indre Mission og Grundtvigianisme, Kristne ideer i NT mv) eller var for specielt (konfirmation, helligdage, kanonisk ret, Jesus' titler mv)

I håb om at materialet kan anvendes

Jens Forman

Bemærk venligst: Forlaget kan uden yderligere varsel lukke for denne side og dens undersider.