Rettelser

Zipfilen indeholder retteark til bogen.

Rettelser.zip

Opgaver

Opgaver til bogen

pdf-format

opgaver.pdf

Variansformler

En matematisk udledning af formel (25) side 94 i bogen. 

variansformler.pdf

Datasæt i FASTA-format

datazaet.zip indeholder:

1. En tekstfil med samtlige 53 komplette mtDNA-sekvenser fra Ingmans materiale omtalt side

26. Filnavn: ingman.txt

2. En tekstfil med de 32 komplette ikke-afrikanske mdDNA-sekvenser fra Ingmans materiale omtalt side 26. Filnavn: ingman-non.txt

3. En tekstfil med de 3 mtDNA-sekvenser omtalt i opgave 1. Filnavn: neand.txt

datasaet.zip

Bemærk venligst: Forlaget kan uden varsel lukke for denne side og dens undersider.