Kære bruger! Velkommen til mediefag.dk. Denne hjemmeside skal supplere bogen ’Mediefag.dk’, som er tænkt til undervisningsbrug på mediefag niveau C. Bogen, der er tilpasset fagets omfang og niveau, består af fire kapitler om: dansk tv, filmhistorien, film- og tv-analyse og praktisk medieproduktion. 

Bogen er kortfattet og lettilgængelig, hvorfor den med fordel kan danne ramme om planlægningen af Mediefag niveau C for førsteårselever. Som underviser kan man naturligvis supplere undervisningen med ekstramateriale fra både denne side eller andre websites. På denne side vil der være opgaver, links og relevante undervisningsmateriale til rådighed. 

Vi håber, at I vil finde glæde i anvendelsen af såvel bog som hjemmeside. Med venlig hilsen, Michael Boas Pedersen, Claus Nymann Christensen og Ole Østergaard Vi, forfatterne bag mediefag.dk, Ole Østergaard, Claus Nymann Christensen og Michael Boas Pedersen, er alle gymnasielærere med flere års undervisningserfaring i faget. Gennem undervisningskollektivet Film South har vi tilstræbt at forbedre rammerne for film- og tv-eleverne i Syd- og Sønderjylland. 

Bogen er skrevet som en naturlig forlængelse af dette arbejde.

Bemærk venligst: Forlaget kan uden varsel lukke for denne side og dens undersider.

ERROR: Content Element with uid "8310" and type "menu_subpages" has no rendering definition!