Systime

En kort litteraturhistorie, der både fortæller en sammenhængende historie og giver mulighed for at skyde genveje gennem litteraturens mangfoldige landskab.

Vælg produkt for at læse mere

"[...] For at komme med konklusionen først: Jeg synes, bogen har ramt nogle hensigtsmæssige kompromisser."

"[...] Bogen imødekommer dette hensyn ved at organisere bogen i en kronologisk orden, men samtidigt i relativt autonome perioder, der hver hviler på deres egne brede idehistoriske forudsætninger. Så kan de studeres i tvangfri orden og løsne bindingen til kronologi som identisk med historisk udvikling."

"[...] så kalder bogens allerstørste fortjeneste kun på applaus; nemlig dens valg af det stof, der integreres: litteratur på dansk af kvinder og mænd, international litteratur, videnskab og socialhistorie (inklusiv dansk kolonihistorie), andre medier, især visuelle, der afsætter et rigt billedgalleri. Det hele indgår i en sammenhængende fremstilling, der viser litteraturens historiske forankring i almindelighed og insisterer på dansk litteraturs sammenhæng med internationale strømninger og medier, efterhånden som de udvikler sig historisk."

"Periodeinddelingerne har den fornødne bredde til at rumme den fyldige kontekstualisering og kan give eleverne en nyttig forståelse af kompleksiteten i en historisk epoke."

"Her hjælper de klare periodeskel muligheden for at gå i dybden med nogle af perioderne, mens andre kan læses i uddrag. [...]"

"Forholdet til andre medier og internationale forfattere og tendenser står stærkt i bogen. Det er, for at gentage mig selv dens største fortjeneste. [...]"

– STANDART, september 2022

Litteraturens genveje

Vælg dit produkt
Fra 40,00 DKK Ekskl. moms