Systime
Tilbage til oversigt
AI og læremidler

AI og læremidler

AI er for alvor blevet et element i vores verdensbillede – og i klasseværelset. Teknologien rummer på den ene side mange læringsmæssige potentialer. På den anden side kommer den med en række uhensigtsmæssige egenskaber, netop når det gælder læring og undervisning. På Systime er vi optaget af at stille læremidler til rådighed, der gør det muligt for lærere og elever at forstå og arbejde med kunstig intelligens i en faglig hensigtsmæssig kontekst. Samtidig har vi taget de første skridt til at bygge AI-baserede læringsaktiviteter, der fungerer i et afgrænset miljø. Vi håber, I er med på at udvikle sammen med os?

 

Søger man på tværs af alle iBøger i iBiblioteket, vores digitale streamingtjeneste, der i dag rummer mere end 750 gymnasiebøger, får man 495 hits på søgningen “kunstig intelligens”. I en række af vores læremidler har vi allerede indarbejdet viden og opgaver om kunstig intelligens, som skal hjælpe lærere og elever med at reflektere over, hvordan teknologierne kan påvirke os som mennesker og som samfund.  AI kommer efter al sandsynlighed til at udfordre og omdefinere uddannelsessystemet i den kommende tid, og det skal vi være med til at ruste både lærerne og eleverne til.

 

Arbejd med AI

Siden ChatGPT og andre sprogmodeller blev stillet frit tilgængelige, har de også fundet vej ind i klasselokalerne. Flere elever bruger allerede redskaberne i deres daglige skolearbejde, men fordi redskaberne er så nye, er der også mange eksempler på ukritisk og uhensigtsmæssig brug. Et overordentligt vigtigt skridt lige nu er at lære eleverne at bruge AI-redskaber på en kritisk og konstruktiv måde. Indtil videre er det op til den enkelte lærer at håndtere de nye AI-redskaber i klassen, men mange står uforberedte, fordi udviklingen af nye AI-redskaber er gået og stadig går lynhurtigt.

 

Vi ser det derfor som en del af vores opgave at hjælpe lærere med at klæde eleverne på til at arbejde med disse værktøjer ved at udvikle og implementere indhold, opgaver og øvelser i vores læremidler, der behandler området på en faglig relevant måde. Ved at arbejde med disse opgaver lærer eleverne, hvordan kunstig intelligens fungerer, hvilke hensigtsmæssige måder, de kan arbejde med AI på ligesom de skal lære at tage kritisk stilling til det udbytte, som sprogmodellerne genererer, for at blive opmærksomme på fejl og faldgruber – er det biased, usandt, ukorrekt osv.?

 

AI-interaktiviteter

Det gode læremiddel er kendetegnet af en klar struktur, en tydelig progression og ofte også en række differentieringsmuligheder. I vores digitale læremidler indbygger vi derudover mange forskellige interaktiviteter, som giver eleverne mulighed for at interagere med indholdet og dermed hjælpe eleverne med at forstå stoffet.

 

AI-teknologier har også potentiale til at forbedre læring, fx ved at personalisere læring og øge elevernes motivation. Vi eksperimenterer derfor også med at udvikle AI-baserede interaktiviteter, der kan understøtte elevernes læring ved at give feedback og stille spørgsmål frem for at give svar.  AI-interaktiviteterne vil på den måde stilladsere elevens læreproces. Eleverne kan fx lære digtanalyse og argumentationsanalyse ved hjælp af AI-interaktiviteter. Hver AI-version er tilpasset en specifik didaktisk brug.

 

I den kommende tid vil vi præsentere jer for en række af de AI-baserede læringsaktiviteter, som vi eksperimenterer med. Vi håber, at I og jeres elever er med på at eksperimentere med os ved at teste de aktiviteter, vi lægger ud. Jeres feedback kan gøre læringsaktiviteterne endnu bedre.

 

Da kunstig intelligens er i en hæsblæsende udvikling, indbygger vi de nye elementer med stor omtanke. Som uddannelsesforlag har vi påtaget os et kæmpe ansvar overfor eleverne og lærerne til at udvikle og levere læremidler af høj kvalitet med indhold, der er uomtvistelig pålidelig, faktatjekket, opdateret osv. Derfor gør vi også tydeligt opmærksom på de steder i læremidlerne, hvor der findes AI-baserede læringsaktiviteter.

 

Vi ser ikke ny teknologi som mål i sig selv, men som et middel til at sikre kvalitet og konstruktiv udvikling i undervisningen. Vi kender endnu ikke det fulde potentiale af AI i undervisningen, derfor farer vi med lempe samtidig med, at vi bliver nødt til at forsøge at forstå de nye redskaber ved at eksperimenter og undersøger deres læringsmæssige potentialer.

 

Hos Systime er vi ikke bange for at gå nye veje, så længe det leder til bedre læring.

 

EKSEMPLER PÅ AI i Systimes iBøger

Digtanalyse

En læringsaktivitet, hvor elever kan bruge en chatbot som dialogisk sparringspartner i udforskningen af et specifikt digt. Chatbotten stiller spørgsmål og stilladserer elevens analyseproces. Hvert digt har sin egen chatbot.

 

Argumentationsanalyse

En læringsaktivitet, hvor elever kan øve sig i at identificere påstand, belæg og hjemmel. Interaktiviteten bygger på Toulmins argumentationsmodel og genererer automatisk ytringer, som eleven skal arbejde med.

 

Tjek dit argument

I interaktiviteten kan eleven indtaste sit argument og få feedback.

Skrevet af: Mette Sabroe Bitsch – Journalist
Udgivet: 08. april 2024